Et mulig salg av giganteiendommen Meraker Brug reiser viktige prinsipielle spørsmål. Så langt har det vært påfallende stille fra Ap-Sp-regjeringen.