Godsterminalen og lagerområdet på Brattøra er for lengst sprengt. Spørsmålet er hvor den nye godsterminalen skal ligge. MDG foreslår Heggstadmoen. Foto: Terje Svaan

Godsfloka må løses nå!