foto
Trafikken hoper seg opp mot rundkjøringa på Klett. Beboere i området er langt ifra imponerte over politikernes rolle i denne saken. Foto: Terje Svaan

Ny rundkjøring på Klett. Historien om en varslet kø