Fra Spelet om Heilag Olav i 2010: Biskopen Grimkjell spilt av Arne Espen Dillan og kongen spilt av Henrik Rafaelsen og til høyre Tormod Kolbrunarskald spilt av Paul Ottar Haga. Foto: Leif Arne Holme

Biskop Grimkjell – olsokfeiringens fødselshjelper