foto
Det er derfor god grunn å til å stille spørsmål rundt ambisjonar og mål for denne heidersprisen, slik Ole Jacob Hoel gjer i Adresseavisen, skriver Arnfinn Stendahl Rokne (t.h.). Foto: Christine Schefte

Ambisjonar for Hall of Fame