foto
Gry og Kristofer Hivju tok opp nordmenns manglende evne til å spise sau i «Matsjokket». Foto: Anders Leines/NRK

Om sauer og komikere