foto
Sykdommen lichen sclerosus rammer særlig kvinner, og kan være vanskelig å identifisere. Foto: Shutterstock

Dette dreier seg ikke om sex, men om en plagsom lidelse