foto
FTS krever at ansatte som kan sysselsettes på en fornuftig måte fortsatt skal stå i jobb., skriver tillitsvalgte. Her fra Jesus Christ superstar på Trøndelag teater som er rammet av permitteringer. Foto: Håvard Jensen

Fagforbundet Teater og Scene bestrider grunnlag for permitteringer