Regjeringen må bidra til større geografisk spredning når styrer i statlige selskaper blir satt sammen.