Ingen andre fylker i landet bruker en så stor andel av inntektene sine på å betale renter og avdrag som Trøndelag. Det kan ikke fortsette.