Milliardsatsingen på vedlikehold av kirker er nødvendig.