foto
Berit Skillingsaas Nygård i velforeninga ga ordførerkandidatene lesestoff da hun viste dem rundt på Kalvskinnet. F. v. Kent Ranum, Nygård, Erling Moe og Emil Raaen. Foto: Synne Moen

Ny skole? Først må de slukke brannen på dass