Fra bystyresalen i Trondheim kommune. Foto: Mariann Dybdahl

Nå må vi få noen gode svar, Kent Ranum