foto
Foto: Cato Lein

Hun skrev årets påskekrimserie. Vi møtte henne der mordene skjedde