Nedgang i petroleumsnæringen til tross, fortvil ikke. Vi har enorme uutnyttede muligheter i havet, og vi har bare så vidt begynt å lete.