Det var i sommer stor forventning til at Trondheim og Oppdal fikk sine første mathaller. Det var etterlengtet at kunder i Trøndelag fikk enkel tilgang til lokalprodusert mat. De mange trønderske produsentene fikk samtidig et utstillingsvindu der de kan vise fram og selge sine produkter. Mange var skeptisk til om trønderne ville benytte tilbudet. Selv om Trøndelag ynder å kalle seg Norges Toscana, har ikke vareutvalget i butikkene levd helt opp til ambisjonene. Derfor er det svært gledelig at mathallen både i Trondheim og i Oppdal kan vise til svært gode tall ved inngangen til julen.

Mathallen «Smak og behag» i Oppdal budsjetterte med to årsverk, men er nå oppe i seks. Også i Trondheim har mathallen knust omsetningsmålene siden oppstarten. Selv om alle piler peker oppover, vil de likevel gå med underskudd de første årene. Det krever store investeringer og betydelig logistikk å få på plass et bredt utvalg. Mathallen lover likevel utvidelser og større utvalg av ferskvarer. Det er en god nyhet for kundene.

De siste ukene har det vært mye oppmerksomhet på de store matkjedenes dumping av priser på julemat. Handelsnæringen gjør dette for å lokke kunder til butikken og vinne pristester i mediene. Salg av pølser og ribbe til langt under innkjøpspris er ikke et uttrykk for god matskikk. Prisdumping fører til økt kasting av mat og er verken bra for matkultur, for produsentene eller for butikkene selv. Men det kan bare løses ved at matkjedene selv tar ansvar, noe de burde ha alle muligheter til. Derfor er det positivt at matkjeden Meny har hoppet av prisjaget og heller gir penger til Frelsesarmeen. - Vi mener prisdumpingen vil føre til en forflatning av norsk matkultur og svekke utvalget, uttaler Meny-sjef Vegard Kjuus.

Makten i matbransjen er samlet på få hender, og de store matkjedene har stor makt over hvilke produkter som kommer inn i butikkhyllene. Dette er en viktig årsak til at det er vanskelig for små produsenter å få solgt varene sine. Matkjedeutvalget konkluderte i 2011 med at det er behov for både en lov om god handelsskikk og en ombudsmann for å styre maktforholdet mellom matkjeder og leverandører. Både NHO og produsentene har kjempet for nye ordninger. Denne uken ble det kjent at regjeringen skrinlegger planen om lov for god handelsskikk og et eget handelstilsyn, i tråd med de store matkjedenes ønsker. Den manglende viljen til å ta makt fra matkjedene lover dessverre ikke godt for matmangfoldet.

Da er det en mager trøst at de to nye mathallene er blitt godt mottatt i Trøndelag.