foto
Denne plakaten sirkulerte på sosiale medier.

Pressen kan å koke suppe på spiker