foto
Høyres Toril Strand (t.v) og Tone Dorthe Sletten (t.h) besøkte i vår 20 sykehjem. Her er de sammen med enhetsleder Siri Martinussen ved Ranheim helse- og velferdssenter. Foto: Privat

«Vi må få bukt med den fryktkulturen som beskrives av både pårørende og en del ansatte.»