foto
En sosiologisk forklaring på Kotengs og andre topplederes idrettsengasjement er at penger langt fra er det eneste som driver folk. Status og innflytelse er også viktig, skriver vår kommentator. Foto: Illustrasjon: Karl Gundersen

Det er typisk norsk å ha en rik onkel