foto
Regjeringens og Stortingets politiske skjønnsrom kan ikke overlates til en «upolitisk» rovviltklagenemnd, skriver Høyre-politikerne i dette innlegget. Foto: Statens naturoppsyn (ARKIV)

Avvis endringer for rovdyr