Til tross for flere strategier, opptrappingsplaner og garantier står det fremdeles dårlig til med helsetjenester for barn og unge som både har psykiske lidelser og rusproblemer, skriver debtattenten. Foto: Privat

Unge med rusproblemer får ikke god nok hjelp