Kari Frøseth Johansen Foto: Privat

Uføre regnes ikke som «vanlige folk» av regjeringen