Putin-regimets reaksjoner mot krigskritiske russere er voldsomme og brutale. Men noen lar seg ikke stoppe.