foto
Kulturnæringen krever å likestilles med andre næringer, og bli vist tillit til å beregne antall publikummere i salene etter arealets størrelse og utforming, skriver direktør Ann Elisabeth Wedø i Olavshallen Foto: Håvard Haugseth Jensen

Kulturnæringen må likestilles med andre næringer