foto
Foto: Mariann Dybdahl

Ingen enkle veier til makt