Politiet bør få økt adgang til å ta kjøretøyet fra de verste bøllene i trafikken.

Politikontroller langs veien i det siste har avslørt en rekke alvorlige tilfeller av det som kan kalles villmannskjøring. Utrykningspolitiet (UP) mener det er en økende trend og har tatt til orde for at Norge gjør som Danmark og innfører nye lover på området. Vi støtter forslaget om at ved ekstrem råkjøring som setter liv og helse i fare, bør det blir lettere å beslaglegge kjøretøyet og ikke bare førerkortet til de verste farts- og ruskjørerne.

Hittil i år har 41 mennesker omkommet på norske veier. Etter flere år med nedgang, øker nå antallet unge mennesker som dør i trafikken. De siste ukene har vist flere eksempler på ekstreme fartsovertredelser og tilsynelatende organisert kappkjøring rundt om i landet. UP-sjef Knut Smedsrud har derfor gode argument når han ber om at Norge følger Danmarks eksempel og spisser lovverket mot de verste lovbryterne i trafikken.

Danmark innførte for to år siden skjerpede tiltak mot det som der i gården kalles «vanvidskørsel». De innebærer at politiet under visse forutsetninger kan beslaglegge kjøretøy på stedet. Når beslutningen om beslagleggelse er endelig, kan politiet auksjonere bort kjøretøyet. Ved vanvittig kjøring kan kjøretøy beslaglegges uansett om det er bilens eier som er sjåfør eller ikke.

Det svært inngripende virkemiddelet kan i Danmark brukes ved hastigheter over 200 kilometer i timen eller ved mer enn 100 km/t og over det dobbelte av fartsgrensen på stedet. Reglene gjelder også ved mer enn to i promille, samt ved særlig farlig eller hensynsløs kjøring. I løpet av de første to åra har den danske loven ført til 1902 beslaglagte kjøretøy, ifølge danske justismyndigheter.

Norske myndigheter bør se på de danske erfaringene med sikte på et lignende lovverk tilpasset norske forhold. Norges Automobil Forbund (NAF) sier til Dagsavisen at de kan støtte forslaget fra UP av hensyn til trafikksikkerheten. Dessverre er det mye som tyder på at det er på tide å utvide politiets virkemidler i arbeidet for å sikre oss andre mot de verste og farligste bøllene på veien.