Trondheim kommune bruker store mengder plast, og det er riktig av kommunen å innskrenke unødvendig bruk av plast.