Det er uholdbart hvis politikere kan drive med lobbyvirksomhet mens de er aktive i partipolitikken.