Etter at en strengere regulering av forbrukslån ble innført, har veksten i forbrukslån avtatt.