Attentatene i København er en skremmende påminnelse om at terroren kan ramme når som helst og hvor som helst, også hos en av våre nærmeste naboer.