Studieforskriftene for det sammenslåtte NTNU kan tolkes som at universitetet og Trondheim vil gi opp tittelen som Norges beste studieby.