Hvorfor subsidiere kostbar vindkraftutbygging som i tillegg ødelegger natur og miljø, og som ikke gir noen klimaeffekt?