Noen flere blåmerker i barndommen gir oss kanskje litt færre åpne sår senere i livet?