Beslutningen om endelig å forlate Dragvoll muliggjør mer konkrete diskusjoner om universitetsbyen Trondheim. Med inspirasjon fra Oxford foreslår jeg en organisk utvikling av det helintegrerte NTNU.