Det er bra regjeringen skroter den utdaterte loven om brukthandel. Neste steg bør være å kutte i momsen på gjenbruk.

Det har blitt vanlig at regjeringen kommer med dårlige nyheter på fredager. Da kan saken få mindre oppmerksomhet enn den ellers ville, når helga står for døra, også i mediene. Sist fredag kom det en god nyhet som fortjener oppmerksomhet. Da la regjeringen ved næringsminister Jan Christian Vestre(Ap) fram forslag om å avskaffe brukthandelloven for de fleste produkter fra 1. juli. Den gamle loven var utdatert og urettferdig. I neste runde bør regjeringen se nærmere på momsfritak for gjenbrukshandel.

Brukthandelloven, eller «Lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting» som den het da den kom i 1999, hadde som mål å forebygge omsetning av tyvgods. Loven innebar at butikker som selger brukte ting, må godkjennes av politiet, samt at varer som kommer inn, må loggføres i en fysisk protokoll. Varene må dessuten oppbevares i to uker før de kan omarbeides eller selges. Det har naturlig nok ført til mye ekstra arbeid og lagerbehov for virksomheter som selger for eksempel brukte klær, møbler eller sportsutstyr.

Derfor er det på høy tid at loven avskaffes for de fleste varer. For framtida vil loven kun gjelde for edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander, kunstverk, samleobjekter, antikviteter og motorvogner. Det er bra at det blir enklere for bruktbutikker å legge til rette for gjenbruk og sirkulærøkonomi. At digitale markedsplasser som Finn og Facebook ikke har vært omfattet av den utdaterte loven, har gitt urettferdige ulemper for brukthandlere med fysisk butikk.

For å stimulere enda mer til gjenbruk og mer bruk enn kast, bør neste steg være momsfritak for reparasjoner og brukte varer. Mange bransjer ønsker seg lavere moms eller momsfritak, og det er forståelig at myndighetene som oftest er restriktive med å gi enkelte områder momsfordeler. Men i denne saken har Forbrukerrådet, Hovedorganisasjonen Virke og Skatteutvalget (2022) alle levert gode argumenter for avgiftsfordeler til produkter og tjenester som fremmer gjenbruk. Det bør være neste steg for regjeringen og næringsministeren. Grønt er det også.