Når Trøndelag Teater omsider inviterer Knut Hamsun inn i salongen, er det bra at han ikke får ordet alene.

Torsdag er det 80 år siden unntakstilstanden i Trondheim. Til skrekk og advarsel og hevn for motstand mot den tyske okkupasjonsmakten, bad rikskommissær Josef Terboven om at ti framstående borgere i Trondheim ble plukket ut og skutt. Blant de ti «sonofrene» var Trøndelag Teaters sjef Henry Gleditsch. Det er derfor gode grunner til at teatret siden ikke har hatt tyskernes støttespiller Knut Hamsun på programmet – før nå.

Knut Hamsun håndhilser på Reichskommisar Josef Terboven på Fornebu i 1943, etter et besøk i Tyskland av forfatteren. Foto: Kihle Aage / NTB

Tiden leger ikke alle sår. Det var på sin plass av daværende sjef ved Trøndelag Teater, Otto Homlung, å erklære teateret for Hamsun-fri sone ved 150-årsmarkeringene for forfatterens fødsel i 2009. Da var det mer enn nok Hamsun ellers i landet. Derfor er det historisk at teateret i år omsider har gitt den store og omdiskuterte norske forfatteren plass på programmet, med en oppsetning av «Markens Grøde». I helga settes den i perspektiv i en Gleditsch-konferanse, med debatt om Hamsun og kunstnerisk frihet.

Det skal nemlig bedre grunner til enn et jubileum for å plassere et verk av nazisympatisør Hamsun i teatersalongen i Prinsens gate. Teatret var kjent som landets mest antinazistiske under krigen. Mange tiår etter er det fortsatt relevant å diskutere forholdet mellom forfatterens nazisympatier og hans verk. I hvilken grad bør Hamsuns politiske slagside kaste skygge over hans kunst?

Teatersjef ved Trøndelag Teater 1937–42, Henry Gleditsch.

Det er bra at teatret tar nettopp denne diskusjonen i helga. Særlig når de har tatt det historiske steget med å sette opp en Hamsun-forestilling. En av innlederne på Gleditschkonferansen, litteraturprofessor Ståle Dingstad, er svært kritisk til romanen «Markens Grøde» og mener den har preg av nasjonalisme, rasisme og jødehat. «Markens Grøde» er fortsatt en av Hamsuns mest folkekjære romaner.

Stadig færre av dagens nordmenn har opplevd krigen. Når Trøndelag Teater mener at tida er inne for å spille Knut Hamsun, er det bra at de ikke lar den gamle nazisympatisøren få ordet alene. Debatt og konferanse preget av navnet og skjebnen til Henry Gleditsch er på sin plass. På Trøndelag Teater bør ikke Hamsun og hans verk få unnslippe skyggen fra henrettelsen av teatersjef og antinazist Gleditsch.