Det eneste tallet som går opp i fraflyttingskommunen Røyrvik, er antallet beboere på sykehjemmet. Foto: Richard Sagen

Står bygdene på avgrunnens rand?