foto
Denne unge lærlingen skriver at hun ikke har råd til å gå til lege for å få attest når hun er syk. Foto: Illustrasjon, Shutterstock

Jeg har ikke nok penger til å være syk