foto
Gjerdrum-utvalgets leder, Inge Ryan, går gjennom rapporten som gir et klar svar på hva som utløste det katasrofale leirskredet. Foto: NTB

Nødvendig å avklare ansvar etter raset