barsel st Olav fødestue Foto: Kjell A. Olsen

Et hjertesukk fra en blivende pappa