foto
Miljøpakken investert flere millioner kroner til bedre dekke og lys på en rekke snarveier i Trondheim. - Mye er bra i Trondheim, men mye kan også bli bedre, skriver kronikkforfatteren fra Miljøpakken. Foto: Finn Walther

Åtte måter det har blitt tryggere å forflytte seg på i Trondheim