En betydelig styrking av Forsvaret og et utvidet Nato krever mer personell og økt kompetanse. Trøndelag og Trondheim kan være svaret på noen av utfordringene som Forsvarskommisjonen peker på, gjennom å etablere et nytt felles nordisk utdanningstilbud i Trondheim. Et nordisk Nato-akademi for luftmakt – NATO Nordic Air Force Academy.