foto
Emil Raaen (Ap), Mona Berger (SV), Erling Moe (V) og Kent Ranum (H) er ordførerkandidater i Trondheim, men det er ikke i kulturpolitikken det er lettest å finne skillelinjene, skriver får kommentator. Foto: Synne Moen, arkiv

Fire nyanser av kulturpolitikk