Verdenssamfunnet må avverge at sultkatastrofen vokser seg større.