Vindturbinene på Fosen står som monumenter over norske samers b-borgerskap. Riv dem ned!