Nå kan man forhåndsstemme til kommune- og fylkestingsvalget. I Norge er det kommunepolitikerne som i hovedsak forvalter arealene og naturen vi har i landet, så dette valget blir viktigere for natur og miljø enn de fleste er klar over. Bruk av stemmeretten er årets viktigste miljøhandling.

Over 50 000 nordmenn står på ulike lister ved valget, som på mange måter kan ses som en hyllest til dugnaden, folkestyret og rettsstaten som utgjør det moderne Norge. På valgdagen 11. september, er det 700 dager siden Fosen-dommen falt i Høyesterett. Dommen konstaterte at dette groteske naturinngrepet var et pågående menneskerettighetsbrudd. Da hadde vi forventet at vindkraftverkene ble stoppet. Til tross for en soleklar dom har nesten ingenting skjedd. Det er en skam. Hvis vi passerer også denne grensen uten reell handling fra regjeringens side, vil det være vanskelig å ta det Ap- og Sp-styrte Norge som rettsstat på alvor. Valgdagen vil i så tilfelle få en sterk bismak.

Magne Vågsland, fylkesleder Naturvernforbundet i Trøndelag. Foto: Naturvernforbundet

600-dagersjubileet for denne banebrytende dommen for naturen og samiske rettigheter ble markert med overnatting foran statsminister Støres kontor og stormarkering på Eidsvolls plass i juni. 500-dagersmerket ble passert med vår tids største blokade av Olje- og energidepartementet og flere andre regjeringskontorer, en uke til ende i februar. I sommer ble vedlikeholdsarbeid stoppet i en uke, og Fosen-saken var viktig tema både under Riddu Riđđu og Olavsdagene.

Mens vindkraftverkene i Roan og på Storheia fortsetter produksjon uten gyldig konsesjon, satser regjeringen på nye utredninger og minst mulig oppmerksomhet. Når Fosen-dommen får oppmerksomhet ved aksjoner fra samer og miljøaktivister, blir de møtt med løfter om handling og forsikring om at Staten skal gjøre sitt beste.

Hver gang har løftene rent ut i sanden. Turbinene snurrer, og milevis med anleggsveier ligger der fortsatt. Det til tross for at konsesjonen er kjent ugyldig av Høyesterett og at både statsminister og Energi minister har beklaget både prosess og resultat. Restaurering av det sørsamiske kulturlandskapet er ikke påbegynt, og ingen tidsfrister er satt for når vindindustriområdet skal være tilbakeført til natur.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

Regjeringens representanter lover bot og bedring, men overlater prosessen «til partene». Der er eierne av vindkraftverkene (Statkraft, Aneo (Trønderenergi) og Nordic Wind Power) på den ene siden og de samiske rettighetshaverne på den andre. Med Staten på lag har eierne ubegrenset med både tid og ressurser. En slik prosess er åpenbart rått parti, og ikke slik en forventer at en rettsstat følger opp en rettskraftig dom. Med nye utredninger, nye prosesser og ny tidsbruk legger regjeringen opp til at det er den sterkeste rett som skal vinne til slutt.

Kjære Jonas Gahr Støre, kjære Trygve Slagsvold Vedum: Vi forventer ikke at vi skal være enige i alt, men vi trenger at dere tar ansvar og gir oss troen på demokrati og Norge som rettsstat tilbake. Fosen-dommen må følges. De samiske rettighetshavernes seier i Høyesterett må få reelle konsekvenser, og reinens leveområder må tilbakeføres til natur. Det er deres ansvar å sørge for at treneringen tar slutt. Være så snill – fiks dette, og gi oss tryggheten tilbake. Vi håper valgdagen blir en dag vi kan feire demokratiet med et godt og miljøvennlig kommunevalg, der fakta har makta, der rettigheter blir respektert og miljøkonsekvensutredninger er grundige og blir tatt hensyn til lenge før det blir rettssak. Godt valg!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.

Les valgkampsaker fra våre lesere her!