Havet fylles med plast og kloden blir stadig varmere. Jeg er dypt bekymret for at min sønn ikke skal få de samme sommerminnene som meg. Løsningene på fremtids miljøutfordringer kan vi finne i noe så overraskende som bank og kapitalmarked.