foto
Gode oppvekstkår er en av våre viktigste kjerneoppgaver, og vi må være villige til snu alle steiner for å sikre gode barnehager og skoler,skriver Sara Shafighim(Ap). Foto: Christine Schefte

Situasjonen i oppvekstsektoren er vårt ansvar