foto
Trondheim 31. mars 2021 Et 73-lok driftet av Nord kommer inn til Trondheim S på sin ferd fra Oslo. Foto: Morten Antonsen

Jernbanereformen må evalueres