Illustrasjon fra reguleringsplan for Høgskoleveien-Grensen og Hesthagen-Vestskråningen.

NTNU Campus og KAMD-bygg